Правила и условия

Последна актуализация: 2022-03-19

1. Въведение

Добре дошли в 4Trackit

Тези Общи условия („Условия“, „Условия за ползване“) уреждат използването от ваша страна на нашия уебсайт, разположен на 4trackit.com (заедно или поотделно „Услуга“), управлявани от 4Trackit.

Нашата Политика за поверителност също така урежда използването от ваша страна на нашата Услуга и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, която е резултат от използването на нашите уеб страници.

Вашето споразумение с нас включва тези Условия и нашата Политика за поверителност („Споразумения“). Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали Споразуменията и се съгласявате да бъдете обвързани с тях.

Ако не сте съгласни (или не можете да спазвате) Споразуменията, тогава не можете да използвате Услугата, но моля, уведомете ни до Свържете се с нас така че можем да се опитаме да намерим решение. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които желаят да получат достъп или да използват Услугата.

2. комуникации

Използвайки нашата услуга, вие се съгласявате да се абонирате за бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която можем да изпращаме. Въпреки това, можете да се откажете от получаването на някои или всички от тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или чрез Свържете се с нас

3. Анализ

Можем да използваме трети страни доставчици на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.

4. Промени в услугата

Запазваме си правото да оттеглим или променим нашата Услуга, както и всяка услуга или материал, които предоставяме чрез Услугата, по наше усмотрение без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина цялата или част от Услугата е недостъпна по всяко време или за някакъв период. От време на време може да ограничим достъпа до някои части от Услугата или до цялата Услуга до потребители, включително регистрирани потребители.

5. Изменения в Условията

Можем да променим Условията по всяко време, като публикуваме променените условия на този сайт. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Условия.

Продължаващото ви използване на Платформата след публикуването на ревизираните Условия означава, че приемате и се съгласявате с промените. Очаква се да проверявате тази страница често, за да сте наясно с всякакви промени, тъй като те са обвързващи за вас.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга след влизане в сила на ревизии, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Услугата.

6. Признание

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГА ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НАС, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГА И СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЯХ.